Zloženie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Predseda rady
Tomáš Borec, podpredseda vlády a Minister spravodlivosti SR


Podpredsedovia rady
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Monika Jankovská, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Marek Maďarič, minister kultúry SR 
Kálmán Petőcz, rezprezentant občianskej spoločnosti


Tajomník rady
Marian Filčík, riaditeľ odborui ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR


Ďalší členovia a členky rady
Ivan korčok , štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Mário Mikloši, štátny tajomník, Ministerstvo zdravotníctva SR
Jozef Buček, štátny tajomník, Ministerstvo vnútra SR
Ivan Lesay, štátny tajomník, Ministerstvo financií SR
Miroslav Obert, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Ján Ilavský, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR
Magdaléna Lacko-Bartošová, štátna tajomníčka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Miloš Koterec, štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR 
Viktor Stromček, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Igor Federič, vedúci úradu, Úrad vlády SR
Ľubomír Lörincz, podpredseda ZMOS
Marián Minarovič, generálny sekretár a expert ÚMS pre KHST, Únia miest Slovenska
Zdenka Mažgútová, Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Alexander Bröstl, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Silvia Miháliková, dekanka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Branislav Fridrich, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
Janka Debrecéniová, zástupkyňa výkonnej riaditeľky, Občan, demokracia a zodpovednosť
Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Pavol Mešťan, riaditeľ, Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry
Dagmar Horná, predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv
Laco Oravec, programový riaditeľ, Nadácia Milana Šimečku
Mária Jedličková, predsedníčka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Úrad vlády SR
Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo vnútra SR
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo vnútra SR
Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv, Kancelária verejného ochranu práv
Marián Mesároš, výkonný riaditeľ, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Marcel Zajac, zástupca Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, Ekofórum
Ján Lipiansky, podpredseda Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie


Podpredsedovia výborov
Pavel Traubner, podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Peter Guráň,  prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež
Ondrej Gallo, druhý podpredseda Výboru pre deti a mládež
Branislav Mamojka, podpredseda Výboru  pre osoby so zdravotným postihnutím
Irena Biháriová, podpredsedníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Šarlota Pufflerová, podpredsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb

3714