Multidisciplinárna pracovná skupina rady k vypracovaniu metodológie zberu dát o veku, pohlaví, príslušnosti k národnostnej skupine alebo etnickej skupine alebo o iných charakteristikách

3787