ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

19. rokovanie Rady - 01.12.2014

Devätnáste zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 1. decembra 2014 o 14.00 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na zasadnutí rady je možné sa registrovať na adrese: ludskeprava@mzv.skv termíne do 29. novembra 2014.  V registračnom e-maile je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ako aj názov a sídlo organizácie, ktorú zastupuje, resp. uviesť, že ide o fyzickú osobu. Registrovaní zástupcovia/zástupkyne verejnosti budú účastní rokovania poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.
Návrh programu:           
 1. Informácie o záveroch zasadnutí výborov rady (prezentujú podpredsedovia
  a podpredsedníčky výborov); 
   
 2. Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predseda rady); 
   
 3. Materiál Dodržiavanie ľudských práv v Slovenskej republike v kontexte odporúčaní z 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predseda rady); 
   
 4. Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2013 – 2014 (predkladá vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky); 
   
 5. Návrh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 (predkladá štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky); 
   
 6. Rôzne.