Aktuality Rady

18.12.2018 Informácia o 31. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské právaDňa 21. septembra 2018 sa v hoteli Sorea Regia konalo 31. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Podpredsedníčka rady a štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR Edita Pfundtner otvorila zasadnutie a vyzvala na hlasovanie...
18.12.2018 Odovzdanie ceny ministra spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv a poďakovaniePočas 32. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré sa konalo 13. decembra 2018 odovzdal minister spravodlivosti Gábor Gál cenu za významný prínos v oblasti ľudských práv doc. PhDr. Michalovi Vašečkovi, Ph.D.   Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ...
24.10.2018 VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA LAUREÁTOV CENY MINISTRA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA VÝZNAMNÝ PR...V zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „cena ministra“) sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny ministra za významný prínos v oblasti ľudských práv, a to tak expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania...
04.09.2018 Informácia o 30. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r...Dňa 28. júna 2018 sa v hoteli Sorea Regia konalo 30. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Predseda rady, minister spravodlivosti SR Gábor Gál otvoril zasadnutie a vyzval na hlasovanie k návrhu programu zasadnutia rady. Prog...
13.07.2018 Výzva na predkladanie nominácií na člena/členku Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnost...V zmysle Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť čl. 4 ods. 5 písm. n) sa týmto zverejňuje Výzva na predkladanie návrhov na deviateho experta/expertku Rady. Podľa čl. 4 ods. 6 Štatútu Rady návrh na experta/expertku Rady môže predložiť akademická obe...
Informácia o 29. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
13.02.2018 Informácia o 29. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r...Informácia o 29. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Dňa 14. decembra 2017 sa v Austria Trend Hotel Bratislava konalo 29. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Preds...
Informácia o 28. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
16.11.2017 Informácia o 28. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r... Informácia o 28. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Dňa 28. septembra 2017 sa na Úrade vlády Slovenskej republiky konalo 28. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „ra...
27.10.2017 VÝZVA na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný p...Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa ľudských práv a v zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv, a to tak exp...
Informácia o 27. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
29.06.2017 Informácia o 27. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r...Dňa 29. júna 2017 sa na Úrade vlády Slovenskej republiky konalo 27. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Predsedníčka rady, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská otvorila zasadnutie a vyzvala na ...
Informácia o 26. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
23.05.2017 Informácia o 26. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r...Dňa 16.3.2017 sa v budove Presscentra Úradu vlády Slovenskej republiky konalo zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Predsedníčka rady, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská otvorila zasadnutie a na ú...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
3468