ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Aktuality Rady

15.07.2022 Informácia zo 41. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť41. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť   Dňa 27. mája 2022 sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 41. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ( ďalej len ,, rada“ ), ktorému predsedal podpre...
08.12.2021 Informácia zo 40. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosťDňa 18. októbra 2021 sa v Press Centre Úradu vlády SR v Bratislave konalo 40. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému predsedala predsedníčka rady a ministerka spravodlivosti SR, Mária Kolíková. Predsedníčka rady otvoril...
02.07.2021 Informáciu z 39. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 39. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Dňa 29. júna 2021 sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 39. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „ rada“), ktorému predsedala pred...
22.10.2020 VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA LAUREÁTOV CENY MINISTERKY SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA VÝZNAMNÝ... V zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „cena ministra“) sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny ministerky za významný prínos v oblasti ľudských práv, a to tak expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzo...
05.10.2020 Informáciu z 38. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Informácia o 38. Zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Dňa 2. októbra sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 38. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému predsedal št...
17.12.2019 Informáciu z 37. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Dňa 12. decembra 2019 sa v hoteli Sorea Regia konalo 37. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), v rámci ktorého bola zároveň odovzdaná cena ministra spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv. Podpredse...
03.10.2019 Dňa 30. septembra 2019 sa v priestoroch hotela Sorea Regia konalo 36. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské p... Informácia o 36. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť   Informácia o 36. zasadnutí  Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Dňa 30. septembra 2019 sa v priestoroch hotela Sorea Regia v Bratis...
27.09.2019 VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA LAUREÁTOV CENY MINISTRA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA VÝZNAMNÝ P... Výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny ministra SPRAVODLIVOSTI Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv   V zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „cena ministra“) sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov n...
06.09.2019 Informácia o 34. zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Informácia o 34. zasadnutí  Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Dňa 23. mája 2019 sa v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVaEZ SR“) uskutočnilo mimoriadne 34. zasadnutie Rad...
23.08.2019 ZMENA TERMÍNU 36. ZASADNUTIA RADY VLÁDYVážené členky a vážení členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“),  Vážené dámy, vážení páni,   dovoľujeme si Vám dať do pozornosti ZMENU TERMÍNU 36. zasadnutia rady z 12. septembra 2019 o 14:00 hod. na NOVÝ TERMÍN 30. septembra (pondelok) o 13:00 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
3468