Aktuality Rady

29.03.2017 Výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter vyhlásil výzvu za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie vo Výbore pre rodovú rovnosť. Písomné žiadosti organizácií uchádzajúcich sa o členstvo vo výbore je možné predkladať do 28. apríla 2017 (vrátane).
03.02.2017 Výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter vyhlásil výzvu za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie vo Výbore pre deti a mládež a výzvu na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím za účelom voľby reprez...
Závery z 25. zasadnutia
21.12.2016 Závery z 25. zasadnutia Závery z 25. zasadnutia
Cena ministerky spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv.
21.12.2016 Cena ministerky spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv. Dňa 9.12.2016 bolo pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv v mene podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky, predsedníčky Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Lucii Žitňanskej, udelené ocenenie za významný prínos v ob...
04.01.2016 23. rokovanie RadyPod vedením štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Moniky Jankovskej  sa dňa 14. decembra 2015 konalo 23. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej „Rada“). Rada na svojom zasadnutí zobrala na vedomie závery zasadnutí výborov Rady, ...
07.12.2015 22. rokovanie RadyPod vedením ministra spravodlivosti Tomáša Boreca sa 15. októbra 2015 konalo 22. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej „Rada“) a prvé mimoriadne zasadnutie Rady na tému utečeneckej krízy v Európe. Rada na svojom zasadnutí schválila materiál Ministerstva zahr...
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
3468