ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Aktuality Rady

21.06.2019 Informácia o 35. zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Informácia o 35. zasadnutí  Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť   Dňa 20. júna 2019 sa v priestoroch hotela Sorea Regia uskutočnilo 35. zasadnutie rady. Podpredsedníčka rady a štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR Edita Pfundtner otvori...
23.05.2019 Informácia o mimoriadnom zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a ...Dňa 23.mája 2019 sa v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konalo mimoriadne zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému predsedala štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Edita Pfundtner.   Pr...
02.05.2019 MIMORIADNE ZASADNUTIE RADY – 23.5. 2019Vážené členky a vážení členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  (ďalej len „rada“), Vážené dámy a vážení páni,   v zmysle záverov prijatých na poslednom zasadnutí rady dňa 14. marca 2019, si Vás dovoľujeme pozvať na mimoriadne zasadnutie rady, ktoré sa uskutoční d...
16.04.2019 Informácia o 33. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r... Dňa 14. marca 2019 sa v hoteli Sorea Regia konalo 33. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Podpredsedníčka rady a štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR Edita Pfundtner otvorila zasadnutie a vyzvala na hlasovani...
22.02.2019 Informácia o 32. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r...Dňa 13. decembra 2018 sa v hoteli Sorea Regia konalo 32. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), v rámci ktorého bola zároveň odovzdaná cena ministra spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv. Podpredsedníčka ...
18.12.2018 Informácia o 31. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské právaDňa 21. septembra 2018 sa v hoteli Sorea Regia konalo 31. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Podpredsedníčka rady a štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR Edita Pfundtner otvorila zasadnutie a vyzvala na hlasovanie...
18.12.2018 Odovzdanie ceny ministra spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv a poďakovaniePočas 32. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré sa konalo 13. decembra 2018 odovzdal minister spravodlivosti Gábor Gál cenu za významný prínos v oblasti ľudských práv doc. PhDr. Michalovi Vašečkovi, Ph.D.   Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ...
24.10.2018 VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA LAUREÁTOV CENY MINISTRA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA VÝZNAMNÝ PR...V zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „cena ministra“) sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny ministra za významný prínos v oblasti ľudských práv, a to tak expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania...
04.09.2018 Informácia o 30. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r...Dňa 28. júna 2018 sa v hoteli Sorea Regia konalo 30. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Predseda rady, minister spravodlivosti SR Gábor Gál otvoril zasadnutie a vyzval na hlasovanie k návrhu programu zasadnutia rady. Prog...
13.07.2018 Výzva na predkladanie nominácií na člena/členku Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnost...V zmysle Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť čl. 4 ods. 5 písm. n) sa týmto zverejňuje Výzva na predkladanie návrhov na deviateho experta/expertku Rady. Podľa čl. 4 ods. 6 Štatútu Rady návrh na experta/expertku Rady môže predložiť akademická obe...
3468