ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Aktuality Rady

Informácia o 29. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
13.02.2018 Informácia o 29. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r...Informácia o 29. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Dňa 14. decembra 2017 sa v Austria Trend Hotel Bratislava konalo 29. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Preds...
Informácia o 28. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
16.11.2017 Informácia o 28. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r... Informácia o 28. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Dňa 28. septembra 2017 sa na Úrade vlády Slovenskej republiky konalo 28. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „ra...
27.10.2017 VÝZVA na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný p...Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa ľudských práv a v zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv, a to tak exp...
Informácia o 27. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
29.06.2017 Informácia o 27. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r...Dňa 29. júna 2017 sa na Úrade vlády Slovenskej republiky konalo 27. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Predsedníčka rady, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská otvorila zasadnutie a vyzvala na ...
Informácia o 26. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
23.05.2017 Informácia o 26. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r...Dňa 16.3.2017 sa v budove Presscentra Úradu vlády Slovenskej republiky konalo zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Predsedníčka rady, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská otvorila zasadnutie a na ú...
29.03.2017 Výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter vyhlásil výzvu za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie vo Výbore pre rodovú rovnosť. Písomné žiadosti organizácií uchádzajúcich sa o členstvo vo výbore je možné predkladať do 28. apríla 2017 (vrátane).
03.02.2017 Výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter vyhlásil výzvu za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie vo Výbore pre deti a mládež a výzvu na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím za účelom voľby reprez...
Závery z 25. zasadnutia
21.12.2016 Závery z 25. zasadnutia Závery z 25. zasadnutia
Cena ministerky spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv.
21.12.2016 Cena ministerky spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv. Dňa 9.12.2016 bolo pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv v mene podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky, predsedníčky Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Lucii Žitňanskej, udelené ocenenie za významný prínos v ob...
3468