Aktuality Rady

Deti maľujú ľudské práva
20.09.2013 Deti maľujú ľudské právaOsem detí vo veku od sedem do pätnásť rokov prevzalo dnes (13. septembra) ocenenie z rúk podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka v prvom ročníku výtvarno-literárnej súťaže Ľudské práva očami detí. Súťaž vyhlásil rezort diplomacie od 1. ...
20.09.2013 Zasadnutie Koordinačnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre pr... V piatok 20. septembra 2013 sa v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnilo zasadnutie Koordinačnej skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v ...
Stanovisko MZVaEZ SR k štvavej kampani proti stratégii ľudských práv
06.09.2013 Stanovisko MZVaEZ SR k štvavej kampani proti stratégii ľudských právOrganizovaná kampaň proti Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR nadobudla v posledných dňoch doslova obludné rozmery: po výzvach na zahlcovanie e-mailových schránok podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ďalších predstaviteľov rez...
27.08.2013 Mimoriadne zasadnutie rady - 04.09.2013, 14.30 hod.Návrh programu: Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike Správa Slovenskej republiky pre ďalšie kolo posudzovania v rámci univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva Správa ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o fungovaní Ce...
27.08.2013 Dodatok č.2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Dodatok č.2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zo dňa 14. augusta 2013 schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 415 Dodatok č.2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
27.08.2013 Výzva - Mimoriadne zasadnutieMimoriadne zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 4. septembra 2013 o 14.30 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratisla...
26.07.2013 Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú...Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť [PDF - 1292 kB]
11.07.2013 Informácia o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosťInformácia o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť od jej prechodu do gescie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v júni 2012: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22633
11.07.2013 Návrh Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohov... Návrh Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa - vyhlásenie procedúry per rollam v termíne do 16. júla 2013 [ZIP - 958 kB] Záznam z hlasovania [PDF - 395 kB] Uznesenie rady č. 81 [RTF - 232 kB]
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
3468