Aktuality Rady

18.12.2012 Konferencia Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu a oceňovanie osobností za významný prínos v oblasti ochr... Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 sa v piatok 14. decembra 2012 v priestoroch Hotela Bôrik uskutočnila konferencia „Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu“. Podujatie organizovali Úrad vlády SR a Ministerstvo zahra...
Ôsme zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
10.12.2012 Ôsme zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Ôsme zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 14. decembra 2012 o 08.30 hod. v priestoroch Hotela Bôrik.
7. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
16.10.2012 7. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosťSiedme zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 17. októbra 2012 o 14.30 h v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky na Námestí slobody č. 1.
6. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
30.07.2012 6. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Šieste zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 30. júla 2012 o 14.00 h v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky na Námestí slobody č. 1. 
03.07.2012 Nový štatút Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosťDňa 20. 6. 2012 vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila uznesením č. 276/2012 nový štatút Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Viac TU
19.03.2012 3. rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodo...Tretie rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre problematiku inkluzívneho vzdelávania sa uskutoční dňa 19. marca 2012 na Úrade vlády SR v miestnosti č. 004 o 13.00 hod. Viac TU
Informácia o doterajšej činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a o zámeroch jej činnosti na ďalšie obdobie
07.03.2012 Informácia o doterajšej činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a ro... Vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie dňa 7. 3. 2012 materiál o doterajšej činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a o zámeroch jej činnosti na ďalšie obdobie. Viac informácií TU
2. zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
05.03.2012 2. zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem in...Druhé riadne zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie sa uskutoční v Bratislave v pondelok 5. marca 2012 o 10.00 h v miestnosti   č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky. Viac TU
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
3468