ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Aktuality Rady

22.05.2013 Desiate rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť10. rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, 29. mája 2013 o 14.30 hod. v Presscentre (miestnosť č. 004) Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave.
22.04.2013 Informácia o priebehu zasadnutia radyDňa 15. apríla 2013 sa v priestoroch Úradu vlády SR pod vedením jej predsedu, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka uskutočnilo v poradí deviate zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
22.04.2013 Vyhlásenie k pripravovanému „Memoriálu mučeníka Jozefa TisaRada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť so znepokojením prijíma informácie o zvolaní „Memoriálu mučeníka Jozefa Tisa“ na sobotu, 20. apríla 2013.
Deviate rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
18.03.2013 Deviate rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosťDeviate rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v 15. apríla 2013 o 14.30 hod. v Presscentre (miestnosť č. 004) Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave.
06.02.2013 Pozvánka na informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 „Podpora...Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky organizuje v súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 „Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013“ bezplatné semináre pre žiadateľov o dotácie, ktoré sa uskutočnia v dňoch 1...
05.02.2013 Pozvánka na informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 „Podpora...Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky organizuje v súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 „Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013“ bezplatné semináre pre žiadateľov o dotácie, ktoré sa uskutočnia v dňoch 1...
29.01.2013 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd...Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dňa 25. januára 2013 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 s názvom Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013. Gestorským útvarom výzvy je odbor ľudských práv.   Výzva je určená na podporu projektov za...
18.12.2012 Konferencia Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu a oceňovanie osobností za významný prínos v oblasti ochr... Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 sa v piatok 14. decembra 2012 v priestoroch Hotela Bôrik uskutočnila konferencia „Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu“. Podujatie organizovali Úrad vlády SR a Ministerstvo zahra...
Ôsme zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
10.12.2012 Ôsme zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Ôsme zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 14. decembra 2012 o 08.30 hod. v priestoroch Hotela Bôrik.
3468