Aktuality VVV

11.12.2017 14. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávaniaDňa 11. decembra 2017 o 13.00 hod. sa v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 9, Bratislava (zasadacia miestnosť na 2. poschodí) uskutoční 14. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (ďalej len „Výbo...
03.09.2014 Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 17. ...Dňa 17. septembra 2014 o 8.30 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávan...
02.04.2014 Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 16. ... Dňa 16. apríla 2014 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávan...
07.01.2014 Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 31. ... Dňa 31. januára 2014 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdeláva...
27.08.2013 Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 3. s...Dňa 3. septembra 2013 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávani...
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR: Výzva na sformovanie odbornej pracovnej skupiny V súvislosti s vývojom v procese prípravy Celoštátnej stratégie a v zmysle Uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo 4. septembra 2013, ktoré v bode E.7 ukladá podpredsedovi Rady vlády SR pre ĽP, NM a RR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR „zriad...
3697