ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Ceny za významný prínos v oblasti ľudských práv

CENY ZA VÝZNAMNÝ PRÍNOS V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV

udeľované v Slovenskej republike od roku 2011
 
2011
Cenu udelil podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Rudolf Chmel:
 
 • Agneša Kalinová
 • prof. Miroslav Kusý
 • Anton Srholec
 • Milan Šimečka in memoriam
 
2012
Cenu udelil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, Miroslav Lajčák:

 • Zora Bútorová
 • Viliam Dolník
 • Jozef Mikloško
 
2013
Cenu udelil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, Miroslav Lajčák
 • Ľubica Gálisová
 • Alena Pániková
 
2014
Cenu udelil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Miroslav Lajčák
 • prof. Viera Strážnická in memoriam
 
2015
Cenu udelil minister spravodlivosti Slovenskej republiky, Tomáš Borec
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 
2016
Cenu udelila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, Lucia Žitňanská
 • Branislav Mamojka
 
2017
Cenu udelila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, Lucia Žitňanská
 • Andrej Bán
 
2018
Cenu udelil minister spravodlivosti Slovenskej republiky, Gábor Gál
 • Michal Vašečka
 
2019
Cenu udelil minister spravodlivosti Slovenskej republiky, Gábor Gál
 • prof. Pavol Traubner
 
2020
Cenu udelila ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, Mária Kolíková
 • Alexandra Bražinová
 • Lenka Škorpilová in memoriam
28395