ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

MIMORIADNE ZASADNUTIE RADY – 23.5. 2019

02.05.2019

Vážené členky a vážení členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  (ďalej len „rada“),

Vážené dámy a vážení páni,
 
v zmysle záverov prijatých na poslednom zasadnutí rady dňa 14. marca 2019, si Vás dovoľujeme pozvať na mimoriadne zasadnutie rady, ktoré sa uskutoční dňa 23.5.2019 (štvrtok) o 14:00 hod. v priestoroch Kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR na adrese: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava.
 
Programom mimoriadneho zasadnutia rady bude materiál:  „Odporúčania adresované Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva“.
 
Dovoľujem si Vás pri tejto príležitosti požiadať, aby ste svoju účasť na mimoriadnom zasadnutí rady nahlásili najneskôr do 20. mája 2019, 15:00 hod. na adrese: barbora.rafajdusova@justice.sk
 
Súčasne si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že uvádzaný materiál sa v súčasnosti nachádza v MPK do 10. mája 2019.
Bližšie informácie sa nachádzajú na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/328
26533