ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Mimoriadne zasadnutie rady, 14.30 hod. - 04.09.2013

04.09.2013, 14:30 hod, Presscentrum (miestnosť č. 004) Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave

Mimoriadne zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 4. septembra 2013 o 14.30 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na zasadnutí rady je možné sa registrovať na adrese: ludskeprava@mzv.sk v termíne do 30. augusta 2013. V registračnom e-maile je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ako aj názov a sídlo organizácie, ktorú zastupuje, resp. uviesť, že ide o fyzickú osobu. Registrovaní zástupcovia/zástupkyne verejnosti budú účastní rokovania poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.“

Návrh programu:

          Otvorenie;
  1. Informácie o záveroch zasadnutí výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (prezentujú podpredsedovia a podpredsedníčky výborov);
  2. Príprava návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
  3. Prerokovanie situačnej správy o ochrane ľudských práv v Slovenskej republike pre potreby 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
  4. Informácia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o deviatej a desiatej periodickej správe Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a záveroch a odporúčaniach Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie;
  5. Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o príprave novely zákona č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva;
  6. Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o fungovaní Centra právnej pomoci;
  7. Rôzne.

Po rokovaní Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť