ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Odborné workshopy v gescii výborov k príprave návrhu Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv a slobôd

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v spolupráci s Výborom pre národnostné menšiny a etnické skupiny v zmysle napĺňania uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83/2013, týkajúceho sa oblasti prípravy a tvorby odborných podujatí k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, organizuje workshopy k príprave časti stratégie týkajúcej sa práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

Workshopy sa uskutočnia:

  • v Košiciach - 19. 2. 2014, divadlo Thália
  • v Bratislave – 25. 2. 2014, Hotel Bôrik

Kontakt:
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

tel.: 02 / 57 295 165
e-mail: splnomocnenec_nm@vlada.gov.skCeloslovenské pracovné stretnutie venované aktuálnym otázkam ochrany a podpory práv osôb postihnutých alebo ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v zmysle napĺňania uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83/2013, týkajúceho sa oblasti prípravy a tvorby odborných podujatí k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, organizuje celoslovenské pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 18. februára 2014 v Hoteli Bôrik, Bratislava. Hlavná diskusná téma proaktívneho dialógu bude venovaná aktuálnym otázkam ochrany a podpory práv osôb postihnutých alebo ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Podujatie sa začína o 11.00 hod.


 
Celodenné odborné podujatie k príprave časti celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím

Podujatie sa uskutoční dňa 9. decembra 2013 so začiatkom od 10,00 hod. (registrácia od 9,00 hod.)
v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, Bratislava

Ďalšie informácie nájdete na stránkach MPSVR (odkaz sa otvára v novom okne):
http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-osoby-so-zdravotnym-postihnutim/priprava-celostatnej-strategie-ochrany-podpory-ludskych-prav-sr-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim.html
 

Odborné podujatie k príprave časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv seniorov

Podujatie sa uskutoční dňa 4. 12. 2013 so začiatkom od 10,00 hod. (registrácia od 9,00 hod.) v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 Bratislava.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach MPSVR (odkaz sa otvára v novom okne):
http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-seniorov/priprava-celostatnej-strategie-ochrany-podpory-ludskych-prav-sr-prava-seniorov.html
 

  • dňa 3. decembra 2013 v Prešove – Okresný úrad, Nám. mieru 3
  • dňa 4. decembra 2013 v Košiciach – Okresný úrad, Hroncova 13
  • dňa 11. decembra 2013 v Banskej Bystrici – Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1
<a href="http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-seniorov/priprava-celostatnej-strategie-ochrany-podpory-ludskych-prav-sr-prava-seniorov.html>http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-seniorov/priprava-celostatnej-strategie-ochrany-podpory-ludskych-prav-sr-prava-seniorov.html</a><br />  </div> <hr /> <div style=" text-align:="" justify"=""> </a><br></div>
13474