ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Po rokovaní Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

27.06.2014

Pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa dnes (26. júna 2014) konalo v Bratislave 16. zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Hlavným bodom programu bol návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v jej aktuálnej verzii po ukončení medzirezortného pripomienkového konania. Prevažujúca časť členov rady vlády vyjadrila názor, že otvorené otázky, ktoré zostali po vyhodnotení pripomienkového konania sú natoľko závažné, že v rokovaniach je potrebné pokračovať. Predseda Rady vlády sa stotožnil s ich odporúčaním a predložil návrh, aby v spolupráci so zainteresovanými zástupcami verejnej správy v rade vlády sa pokračovalo v rokovaniach o texte stratégie s cieľom odstrániť rozpory vzniknuté v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Rada vlády sa otázkou stratégie bude zapodievať na svojom zasadnutí v septembri tohto roka.


15371