ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Pozvánka na odborné podujatie k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

30.04.2014

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
si Vás dovoľuje pozvať
na odborné podujatie k príprave
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
 
na tému
 
Dialóg o podstate a zmysle ľudských práv,
 
ktoré sa uskutoční
 
v stredu 7. mája 2014 od 9.00 do 16.30
v hoteli Bôrik v Bratislave
 
 
V prípade záujmu o účasť na odbornom podujatí je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom elektronickej prihlášky (kliknite tu) v termíne do 5. mája 2014 do 12.00 hod., vrátane identifikácie účasti v jednom z troch tematických diskusných blokov v popoludňajšej časti podujatia. V prípade naplnenia kapacít si organizátor vyhradzuje právo presunu účastníka do iného diskusného bloku.
 
Účasť Vám potvrdíme najneskôr do 6. mája 2014 na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške. Kapacita priestorov je limitovaná a pri väčšom záujme uprednostníme zástupcov rôznorodých organizácií a názorových platforiem.

Dialóg o podstate a zmysle ľudských práv - program


14852