ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Rokovania Rady

1. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 03.06.2011 │ Dátum rokovania: 12.04.2011

2. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 11.07.2011 │ Dátum rokovania: 27.06.2011

3. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 25.10.2011 │ Dátum rokovania: 27.09.2011

4. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 14.11.2011 │ Dátum rokovania: 21.11.2011

5. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 03.02.2012 │ Dátum rokovania: 20.02.2012

6. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 20.07.2012 │ Dátum rokovania: 30.07.2012

7. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 09.10.2012 │ Dátum rokovania: 17.10.2012

8. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 13.12.2012 │ Dátum rokovania: 14.12.2012

9. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 18.03.2013 │ Dátum rokovania: 15.04.2013

10. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 03.05.2013 │ Dátum rokovania: 29.05.2013

Mimoriadne zasadnutie rady, 14.30 hod.
Dátum vystavenia: 06.06.2013 │ Dátum rokovania: 04.09.2013

11. zasadnutie Rady
Dátum vystavenia: 20.09.2013 │ Dátum rokovania: 20.11.2013

12. zasadnutie Rady
Dátum vystavenia: 22.11.2013 │ Dátum rokovania: 18.12.2013

13. zasadnutie Rady
Dátum vystavenia: 22.01.2014 │ Dátum rokovania: 05.02.2014

14. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 14.05.2014 │ Dátum rokovania: 21.05.2014

15. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 05.06.2014 │ Dátum rokovania: 06.06.2014

16. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 23.06.2014 │ Dátum rokovania: 26.06.2014

17. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 10.09.2014 │ Dátum rokovania: 17.09.2014

18. rokovanie Rady – ZMENA TERMÍNU ZASADNUTIA!!!
Dátum vystavenia: 10.10.2014 │ Dátum rokovania: 22.10.2014

19. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 28.11.2014 │ Dátum rokovania: 01.12.2014

20. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 06.03.2015 │ Dátum rokovania: 11.03.2015

21. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 24.06.2015 │ Dátum rokovania: 26.06.2015

22. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 14.10.2015 │ Dátum rokovania: 15.10.2015

23. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 04.01.2016 │ Dátum rokovania: 14.12.2015

24. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 08.07.2016 │ Dátum rokovania: 20.06.2016

25. rokovanie rady
Dátum vystavenia: 22.12.2016 │ Dátum rokovania:

26. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 23.05.2017 │ Dátum rokovania: 16.03.2017

27. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 29.06.2017 │ Dátum rokovania: 29.06.2017

28. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 16.11.2017 │ Dátum rokovania: 28.09.2017

29. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 13.02.2018 │ Dátum rokovania: 14.12.2017

30. rokovanie rady
Dátum vystavenia: 04.09.2018 │ Dátum rokovania: 28.06.2018

31. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 21.09.2018 │ Dátum rokovania: 21.09.2018

32. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 13.12.2018 │ Dátum rokovania: 13.12.2018

33. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 22.02.2019 │ Dátum rokovania: 14.03.2019

34. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 22.02.2019 │ Dátum rokovania: 23.05.2019

35. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 22.02.2019 │ Dátum rokovania: 20.06.2019

36. rokovanie Rady ZMENA TERMÍNU ZASADNUTIA!!!
Dátum vystavenia: 23.08.2019 │ Dátum rokovania: 30.09.2019

37. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 23.08.2019 │ Dátum rokovania: 12.12.2019

38. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 05.10.2020 │ Dátum rokovania: 02.10.2020

39. rokovanie Rady
Dátum vystavenia: 02.07.2021 │ Dátum rokovania: 29.06.2021

3715