ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

03.02.2017

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter vyhlásil výzvu za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie vo Výbore pre deti a mládež a výzvu na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím za účelom voľby reprezentantov do komory za mimovládne organizácie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.

výzva za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie  vo Výbore pre deti a mládež

výzva na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím  za účelom voľby reprezentantov do komory za mimovládne organizácie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.


21832