Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 17. septembra 2014

03.09.2014

Dňa 17. septembra 2014 o 8.30 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 10.30 hod.

V prípade záujmu o účasť na zasadnutí  je možné zaregistrovať sa odoslaním žiadosti na katarina.dubcova@nuczv.sk v termíne do 16.9.2014 do 10.00 hod. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej výbor rokuje.

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Informácia z posledného rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  3. Informácia o aktuálnom priebehu procesu prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
  4. Rôzne
  5. Záver

15935