ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Zloženie riadiaceho výboru

  1. Barbara Illková, generálna riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej MZVaEZ SR a tajomníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  2. Oľga Pietruchová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  3. Marián Filčík, Ministerstvo spravodlivosti SR
  4. Jana Kviečinská, nezávislá expertka
  5. Miloš Nemeček, Združenie kresťanských seniorov Slovenska
  6. Martin Macko, Iniciatíva Inakosť, o.z.
12242