ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Aktuality Rady

7. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
16.10.2012 7. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosťSiedme zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 17. októbra 2012 o 14.30 h v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky na Námestí slobody č. 1.
6. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
30.07.2012 6. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Šieste zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 30. júla 2012 o 14.00 h v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky na Námestí slobody č. 1. 
03.07.2012 Nový štatút Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosťDňa 20. 6. 2012 vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila uznesením č. 276/2012 nový štatút Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Viac TU
19.03.2012 3. rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodo...Tretie rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre problematiku inkluzívneho vzdelávania sa uskutoční dňa 19. marca 2012 na Úrade vlády SR v miestnosti č. 004 o 13.00 hod. Viac TU
Informácia o doterajšej činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a o zámeroch jej činnosti na ďalšie obdobie
07.03.2012 Informácia o doterajšej činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a ro... Vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie dňa 7. 3. 2012 materiál o doterajšej činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a o zámeroch jej činnosti na ďalšie obdobie. Viac informácií TU
2. zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
05.03.2012 2. zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem in...Druhé riadne zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie sa uskutoční v Bratislave v pondelok 5. marca 2012 o 10.00 h v miestnosti   č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky. Viac TU
Tlačová správa z 5. zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
29.02.2012 Tlačová správa z 5. zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť   Tlačová správa     V dňoch 20. a 27. februára rokovala Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na svojom poslednom zasadnutí v tomto volebnom období. Rada prijala uznesenia a stanoviská k ...
Pokračujúce V. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
27.02.2012 Pokračujúce V. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosťPokračovanie V. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v pondelok 27. februára 2012 o 13. h na Úrade vlády SR (nová budova), miestnosť č. 004. Viac http://www.radavladylp.gov.sk/5-rokovanie-rady/
Piate zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
20.02.2012 Piate zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosťPodpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel zvoláva piate zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.  Zasadnutie rady sa uskutoční v pondelok 20. februára 2012 o 13.00 h. v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úra...
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
3468