ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Dokumenty Rady

Základné dokumenty

  • Rokovací poriadok Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť


    Uznesenia Rady

  • 3716

    Dátum poslednej aktualizácie: 15.07.2022