Termíny rokovania Rady

26. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 16.3.2017   o 14:00 hod.
27. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 29.6.2017   o 14:00 hod.
28. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 28.9.2017   o 14.00 hod.
29. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 14.12.2017 o 14:00 hod.
30. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 28.06.2018 o 14:00 hod.
31. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 21.09.2018 o 14:00 hod.
32. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 13.12.2018 o 14:00 hod.
21869

Dátum poslednej aktualizácie: 13.06.2018