ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Termíny rokovania Rady

26. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 16.03.2017 o 14:00 hod.
27. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 29.06.2017 o 14:00 hod.
28. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 28.09.2017 o 14.00 hod.
29. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 14.12.2017 o 14:00 hod.
30. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 28.06.2018 o 14:00 hod.
31. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 21.09.2018 o 14:00 hod.
32. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 13.12.2018 o 14:00 hod.
33. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 14.03.2019 o 14:00 hod.
34. (mimoriadne) zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 23.05.2019 o 14:00 hod.
35. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 20.06.2019 o 14:00 hod.
36. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 30.09.2019 o 14:00 hod.
37. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 12.12.2019 o 14:00 hod. 21869

Dátum poslednej aktualizácie: 23.08.2019