ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Vyhlásenie členov a členiek rady

30.04.2014

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť schválila uznesením č. 106  vyhlásenie členov a členiek rady, v ktorom vyjadrili svoj negatívny postoj k výrokom verejného činiteľa Mariána Kotlebu, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja namiereným proti Európskej únii. Rada vyhlásením zároveň kritizuje jeho spochybňovanie historických udalostí počas druhej svetovej vojny s cieľom glorifikácie Slovenského štátu a prezidenta Jozefa Tisa.


14914