ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Zloženie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Predsedníčka rady
Mária Kolíková – ministerka, Ministerstvo spravodlivosti SR
 
Podpredsedovia rady
Milan Krajniak – minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Natália Milanová – ministerka, Ministerstvo kultúry SR
Branislav Gröhling, minister, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 
Tajomník rady
Marian Filčík, riaditeľ odboru ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR
 
Ďalší členovia a členky rady
Ingrid Brocková, štátna tajomníčka, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Kamil Száz– štátny tajomník, Ministerstvo zdravotníctva SR
Ján Lazár, štátny tajomník, Ministerstvo vnútro SR
Ľuboš Jančík, štátny tajomník, Ministerstvo financií SR
Ján Oravec, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Juraj Smatana, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR
Marian Majer, štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR
Katarína Bruncková, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Július Jakab, vedúci Úradu vlády SR
Attila Agócs, zástupca ZMOS
Jana Červenáková, riaditeľka kancelárie Únie miest Slovenska
Blažena Flamíková, riaditeľka odboru sociálnej pomoci, Trnavský samosprávny kraj
Alexander Bröstl, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Silvia Miháliková, riaditeľka Sociologického ústavu SAV
Branislav Fridrich, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
Pavol Mešťan, riaditeľ, Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry
Dagmar Horná, predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv
Laco Oravec, bývalý programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku
Michal Davala, právnik advokát
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, Úrad vlády SR
Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo vnútra SR
Mária Patakyová, Verejná ochrankyňa práv - Kancelária verejného ochrancu práv
Silvia Porubänová, riaditeľka Slovenského národné stredisko pre ľudské práva
Marcel Zajac, zástupca Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, Ekofórum
Ján Lipiansky, podpredseda Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
 
Podpredsedovia výborov
Ondrej Pöss, podpredseda Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Peter Guráň, prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež
Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Zuzana Havírová, podpredsedníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb
3714

Dátum poslednej aktualizácie: 19.01.2022