Zloženie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Predseda rady
Gábor Gál – minister spravodlivosti SR
 
Podpredsedovia rady
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Edita Pfundtner, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR
Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ľubica Laššáková, ministerka kultúry SR
Kálmán Petőcz, rezprezentant občianskej spoločnosti
 
Tajomník rady
Marian Filčík, riaditeľ odboru ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR
 
Ďalší členovia a členky rady
František Ružička, štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Jaroslav Ridoško, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR
Rudolf Urbanovič, štátny tajomník, Ministerstvo vnútra SR
Dana Meager, štátna tajomníčka, Ministerstvo financií SR
Rastislav Chovanec štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Boris Susko, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR
Anton Stredák, štátny tajomník, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Marián Saloň, štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR
Ladislava Cengelová, štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavy SR
Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR
Ľubomír Lörincz, podpredseda ZMOS
Milan Galanda, generálny sekretár, Únia miest Slovenska
Blažena Flamíková, riaditeľka odboru sociálnej pomoci, Trnavský samosprávny kraj
Alexander Bröstl, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Silvia Miháliková, riaditeľka Sociologického ústavu SAV
Branislav Fridrich, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Pavol Mešťan, riaditeľ, Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry
Dagmar Horná, predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv
Laco Oravec, bývalý programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku
Michal Davala, právnik advokát
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, Úrad vlády SR
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo vnútra SR
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo vnútra SR
Mária Patakyová, Verejná ochrankyňa práv - Kancelária verejného ochrancu práv
Katarína Szabová, výkonná riaditeľka, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Marcel Zajac, zástupca Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, Ekofórum
Ján Lipiansky, podpredseda Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
 
Podpredsedovia výborov
Milan ján Pilip, podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Peter Guráň, prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež
Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Michal Vašečka, podpredseda Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb
3714

Dátum poslednej aktualizácie: 21.08.2019