ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Zoznam členov Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

Predseda Výboru
Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR

Podpredsedníčka výboru
Irena Bihariová, predsedníčka o.z. Ľudia proti rasizmu

Členovia výboru nominovaní podľa čl. 4 ods. 5 písm. a) až n) štatútu:
Jozef Halcin, Odbor prevencie kriminality, Ministerstvo vnútra SR
Pavol Kocán, Úrad kriminálnej polície, Prezídium PZ SR
Jozef Olekszy, Odbor poriadkovej polície, Prezídium PZ SR
Hana Špaleková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
Pavel Kaňka, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dana Srpoňová, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Eva Tomková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
nominovaný zástupca SIS
Richard Sviežený, Ministerstvo spravodlivosti SR
Pavol Augustín, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Tomáš Földes Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Marta Bujňáková Združenie miest a obcí Slovenska
Marián Minarovič, Únia miest Slovenska

členovia výboru štatútu
Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva, o.z .
Ladislav Oravec, Nadácia Milana Šimečku
Zuzana Neupauer,  Nadácia otvorenej spoločnosti
Irena Bihariová,  Ľudia proti rasizmu
Martin Macko, Iniciatíva Inakosť
Timea Stránská, Člověk v Tísni/People in need
Pavol Draxler, nezávislý expert EÚ
Milan Hrabovský, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Stále prizývaní
Alena Kotvanová,  riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca pre národnostné menšiny
Rudolf Chmel,  Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Daniela Kuhnová,  Ministerstvo kultúry SR
Ján Andrejko,  Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií
Tibor Mikuš, Združenie samosprávnych krajov SK8
Michal Vašečka, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zástupca SR v ECRI

Tajomník výboru
Daniel Milo, kancelária ministra vnútra SR 4824